Yeni Versiyon; DÖVİZ KURLARI düzeltmesini içeren son versiyonu indirmek için tıklayın. Kurulum için öncelikle yasabul programını kapatın, daha sonra indirdiğiniz dosyanın içinde bulunan iki programı bilgisayarınızda "Yasabul" Klasörüne kopyalayın.

Kurulum sorunlarınız için 0 541 624 27 65 ve 0 552 406 32 06 ve 0 312 438 92 32 telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MEVZUAT A YÖNELİK YORUM VE MAKALELERDEN HABERDEN OLMAK İÇİN MAİL GRUBUMUZA ÜYE OLABİLİRSİNİZ

YASABUL İNDİR

NELER GÜNCEL

18.12.2014 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

17.12.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/41)

16.12.2014 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’Nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)

12.12.2014 Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No:2010/35)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/54)

12.12.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11)

12.12.2014 Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/29)

12.12.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/42)

12.12.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/43)

11.12.2014 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden YapılandırılmasınaDair Genel Tebliğ (Seri No: 2)

08.12.2014 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1 ve 2014/1 )’NdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.12.2014 Damga Vergisi Sirküleri/20

05.12.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119)

05.12.2014 Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

05.12.2014 6552 Sayılı Kanunun 79 Uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (AraçMuayenelerine Dair)

05.12.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10)

05.12.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3)

03.12.2014 Vergi Takvimi

03.12.2014 Katma Değer Vergisi Sirküleri/67

02.12.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440)

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Karayolları Trafik Yönetmeliği

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23)Hakkında Tebliğ Sıra No: 9

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16)Hakkında Tebliğ Sıra No: 15

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17)Hakkında Tebliğ

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41)Hakkında Tebliğ Sıra No: 22

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS36) Hakkında Tebliğ

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS1) Hakkında Tebliğ

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkinTürkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146

02.12.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 217

30.11.2014 2014/7016 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların YenidenYapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit ÖdemeSürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

24.11.2014 Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

23.11.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’DeDeğişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

23.11.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’DeDeğişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

23.11.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’Nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 118)

22.11.2014 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/6)

22.11.2014 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.11.2014 Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği(Tebliğ No: 2014/53)

20.11.2014 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı UygulanmasıHakkında Karar

20.11.2014 Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

20.11.2014 Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleriİthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

20.11.2014 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

20.11.2014 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

20.11.2014 Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

19.11.2014 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/22

15.11.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)

15.11.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’Nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117)

12.11.2014 Türkiye Muhasebe Standartlarında değişiklik yapan tebliğler

12.11.2014 Güvence Denetimi Standardı 3400 (Gds 3400) İleriye Yönelik FinansalBilgilerin İncelenmesi Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:41

12.11.2014 SGK Genelge 2014/28

12.11.2014 SGK Genelge 2014/29

12.11.2014 SGK Genelge 2014/30

12.11.2014 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak GümrükAlacaklarına İlişkin Tebliğ

26.10.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)

25.10.2014 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.10.2014 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

16.10.2014 Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Ve Kıymetli Taşlar İle İlgiliBorsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği

16.10.2014 Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin EsaslarYönetmeliği

16.10.2014 Borsalar Ve Piyasa İşleticilerinin KuruluşFaaliyetÇalışma Ve DenetimEsasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.10.2014 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması HakkındaKararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2014/6889

16.10.2014 Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların DepolanmasıMuhafazası VeTaşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/48)

16.10.2014 Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/47)

16.10.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2014/6885

16.10.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2014/6884

16.10.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/33)

16.10.2014 Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı DevreKartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

16.10.2014 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ (Seri No: 1)

16.10.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/31)

16.10.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/9)

14.10.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ

14.10.2014 SGK Genelge 2014/26

01.10.2014 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)

01.10.2014 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34

02.10.2014 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8)

01.10.2014 TMS Tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğler

01.10.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ

01.10.2014 SGK Genelge

01.10.2014 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’Nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

30.09.2014 Vergi Usul Kanunu Sirküleri/69

27.09.2014 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden YapılandırılmasınaDair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

27.09.2014 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (AraçMuayenelerine Dair) (Seri No: 1)

25.09.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkinTebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5GVK Md.89

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 565 Yaşını Doldurmuş MuhtaçGüçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına AylıkBağlanması Hakkında Kanun

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5İdari Yargılama Usulü Kanunu (2577 Sy.Kn.)

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 53568/12 Md.TASDİK VE TASTİKTEN DOĞAN SORUMLULUK

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 54458/218-219.Md.

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5(4) Sayılı Cetvel

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 55510/Geç.Md.60

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5Kurumlar Vergisi Kn.Md.10:Diğer indirimler

24.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5İş Mahkemeleri kN. Md.7

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.6 Sigortalı sayılmayanlar

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.28 Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.40 Fiilî hizmet süresi zammı

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.41 Sigortalıların borçlanabileceği süreler

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.61 Genel sağlık sigortalılığının başlangıcıbildirimi vetescili

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.63 Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.64 Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.68 Katılım payı alınması

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.72 Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.73 Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerininödenmesi

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.82 Günlük kazanç sınırları

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.87 Prim ödeme yükümlüsü

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.88 Primlerin ödenmesi

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.97 Zamanaşımıhakkın düşmesi ve avans

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510 Ek Md.9 1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındakisigortalıların basamak tespiti

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Ek Md.9 Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Md.103 İdarî yaptırımlar ve fesih

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.41

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.53

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.54

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.55

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.56

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.57

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.58

23.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5510/Geç.Md.59

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Yurt Dişinda Bulunan Türk Vatandaşlarinin Yurt Dişinda Geçen SürelerininSosyal Güvenlikleri Bakimindan Değerlendirilmesi Hakkinda Kanun

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Kurumun amacı ve görevleri

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5502/23 Md.Yardımcı hizmet birimleri

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5502/25B

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5502/28 Md.Personelin statüsüücret ve malî haklar

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5502/29 Md.Kadrolar ve atama

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5502/34.Md.Kurumun gelirleri ve giderleri

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 5502/35 Md.Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukukî durumu

22.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Vergi ve fon muafiyeti

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 492/88 Md.

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)KDV Md.17;SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) KDV Geç.33.Md.

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) MADEN KANUNU 3213

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 4447/md 46

19.09.2014 4(Değişiklkler İşlenmiştir) 447/Md 50

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) KAMU İHALE KANUNU 4734

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735

19.09.2014 S(Değişiklkler İşlenmiştir) ÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331

19.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 6356

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 4857/3 md.

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 4857/18 Md. FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN ÜCRETİ KESMEYÜKÜMLÜLÜĞÜ

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) 4857/63 md.

18.09.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI

18.09.2014 Türkiye Muhasebe Standardlarında Değişiklik Yapan Tebliğler

18.09.2014 Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.09.2014 Vergi Takvimi

12.09.2014 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

27.08.2014 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

27.08.2014 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/5)

27.08.2014 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/4)

26.08.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar2014/6722

26.08.2014 Kamu GözetimiMuhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı

23.08.2014 Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2014/33)

20.08.2014 Ambalajlı Su Satış Yerleri İle Ambalajlı Su Nakil AraçlarınınTabiOlacağı Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

16.08.2014 Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.08.2014 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

16.08.2014 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

16.08.2014 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

15.08.2014 Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/32)

15.08.2014 Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/31)

14.08.2014 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama Ve SicilTutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)

11.08.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/30)

11.08.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/29)

09.08.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:114 )

09.08.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/24)

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 347)

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Karayolu Taşıma Yönetmeliği

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğno:2006/56)

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Karar 2012/3305

08.08.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir) Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

07.08.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nda DeğişiklikYapılmasınaDair Tebliğ (Sıra No: 437)

07.08.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde DeğişiklikYapılmasınaDair Tebliğ (Sıra No: 438)

07.08.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde DeğişiklikYapılmasınaDair Tebliğ (Sıra No: 439)

07.08.2014 Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin KayıtlarınTutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)

06.08.2014 Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ No:2014/34)

06.08.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik YapılmasınaDair Karar 2014/6588

01.08.2014 Vergi Takvimi

25.07.2014 Vergi Usul Kanunu Sirküleri/68

25.07.2014 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ

24.07.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ (Seri No:35)

22.07.2014 İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İhs 4400) Finansal Bilgilere İlişkinÜzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler HakkındaTebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39

22.07.2014 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’Nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)

22.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/28)

22.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/26)

18.07.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Bölge İdare Mahkemeleri Kanunu (2576 Sy.Kn.)

18.07.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)İdari Yargılama Usulü Kanunu (2577 Sy.Kn.)

18.07.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)4447/ Geç.Md.12

18.07.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)

18.07.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Türk Ceza Kanunu

18.07.2014 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33

18.07.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s.Kn)

17.07.2014 İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(III-60.1)

17.07.2014 İthalat Rejimine Ek Karar 2014/6537

11.07.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

11.07.2014 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

11.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/16)

11.07.2014 Vergi Takvimi

08.07.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/6)

05.07.2014 Tüketici Konseyi Yönetmeliği

04.07.2014 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (TebliğNo: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.07.2014 Reklam Kurulu Yönetmeliği

01.07.2014 Vergi Takvimi

30.06.2014 İthalat Rejimine Ek Karar 2014/6523

30.06.2014 İthalat Rejimine Ek Karar 2014/6497

28.06.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’Nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)

28.06.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)

28.06.2014 Fiyat Etiketi Yönetmeliği

28.06.2014 Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

27.06.2014 Harçlar Kanunu Sirküleri/13

27.06.2014 Harçlar Kanunu Sirküler/14

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların KullanımEsasları Tebliği (Seri: VNo: 130)

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Gümrük Yönetmeliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 NoluTebliğ

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Kamu İhale Genel Tebliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkinEsaslar Tebliği (III-55.1)

27.06.2014 Tüketici Ödülleri Yönetmeliği

27.06.2014 (Değişiklkler İşlenmiştir)İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ(İthalat:2014/6)

27.06.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/15)

22.06.2014 Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların KullanımEsasları Tebliği (Seri:VNo:130)’Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ(III-55.2)

22.06.2014 Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkinEsaslar Tebliği (III-55.1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.A)

21.06.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8)

20.06.2014 Atıktan Türetilmiş YakıtEk Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği

19.06.2014 Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

19.06.2014 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

18.06.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7)

18.06.2014 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/6)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

18.06.2014 ARGE Desteklenmesi BKK 2014/6400

17.06.2014 Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13.06.2014 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik

13.06.2014 Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

13.06.2014 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

13.06.2014 Garanti Belgesi Yönetmeliği

10.06.2014 Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan SigortalılıkKontrolü İle Kurum Ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi Ve Belgelere Dair Tebliğ

10.06.2014 Katma Değer Vergisi Sirküleri/66

07.06.2014 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ

07.06.2014 Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 NoluTebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

07.06.2014 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2014 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

07.06.2014 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

07.06.2014 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

07.06.2014 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

07.06.2014 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

07.06.2014 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

07.06.2014 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Yönetmelik

22.05.2014 İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

21.05.2014 Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri /97

21.05.2014 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’NdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

21.05.2014 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.05.2014 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

03.05.2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)

03.05.2014 Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları HakkındaTebliğ

03.05.2014 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

03.05.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

26.04.2014 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"

26.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/8)"

25.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/13)

25.04.2014 Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek FaaliyetlereTüketici LehineYapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerineİlişkin Yönetmelik

25.04.2014 Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ(İhracat: 2010/5)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/3)

25.04.2014 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /32

25.04.2014 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)

24.04.2014 Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle FinansalTablolardaki Belirli UnsurlarınHesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi(BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 36)

22.04.2014 Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler(BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37

22.04.2014 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /31

19.04.2014 Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.04.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)

18.04.2014 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları TebliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.04.2014 Genel Sağlık Sigortası TescilPrim Ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

18.04.2014 Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

18.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/12)

17.04.2014Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

17.04.2014Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

10.04.2014 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)

10.04.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkinTebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2014/1)

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILANBELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (*)

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının DüzenlenmesindeTahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)ÖTV Genel Tebliği Seri No:6

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)EK:11

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)EK:12

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)ÖTV 1 Nolu Tebliğ EK 24

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)İşkolları Yönetmeliği

10.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Finansal Tablo Örnekleri ve Kurulum Rehberi

09.04.2014 Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan FinansalTabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 35

08.04.2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)

08.04.2014 Proje Ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları HakkındaTebliğ

08.04.2014 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

08.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

07.04.2014 Vergi Takvimi

05.04.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2)

05.04.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)

04.04.2014 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından KullanılanBelgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

04.04.2014 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine VeBazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasınaİlişkin Karar

04.04.2014 Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari ParaCezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İleKullanılacak AlındılarTutanaklar Ve Defterler Hakkında YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.04.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3)

03.04.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)

01.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

01.04.2014 İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/1)

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)GVK Md.89

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)VUK Mük.Md.257:YETKİ

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Harçlar Liste

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Sosyal Hizmetler Kanunu 2828

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Karayolları Trafik Kanunu 2918s.Kn.

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)KDV Md.17;SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ İLE SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNE İLİŞKİNHÜKÜMLER

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Kamu İhale Kn.Md.54

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)4734/ Ek Md.7

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Kamu İhale Kn.GeçMd.14

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Kamu İhale Kn.GeçMd.15

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)ÖTV Md.7.DİĞER İSTİSNALAR

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)4857/30 md

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)4857/Ek Md.1

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Eşit davranma ilkesi

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Karayolları Taşıma Kn.Md.34:Yönetmelik

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Karayolları Taşıma Kn.Md.35:Yetki devri

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Strateji Geliştirme Başkanlığı

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Kadrolar ve atama

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Sosyal Güvenlik UzmanıMüfettiş ve bunların yardımcıları

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)5510/Md.63

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Kurumlar Vergisi Kn.Md.10:Diğer indirimler

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Kurumlar Vergisi Kn.Md.5b

01.04.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)6802/39.Md.

27.03.2014 Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Ve Etik Sözleşme YapılmasıHakkında Tebliğ

27.03.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/9)

26.03.2014 İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.03.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/10)

26.03.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/7)

18.03.2014 Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler VeKarşılaştırmalı Finansal Tablolar (BDS 710) Hakkında Tebliğ Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 33

18.03.2014 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi (BDS705) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 31

18.03.2014 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama (BDS 700)Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 30

18.03.2014 Riskin Erken Saptanması Sistemi Ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporunaİlişkin Esaslar

18.03.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1618 ve 25’de Değişiklikyapan Tebliğler

18.03.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ

14.03.2014 Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren DokümanlardakiDiğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ TürkiyeDenetim Standartları Tebliği No: 34

14.03.2014 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Ve DiğerHususlar Paragrafları (BDS 706) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim StandartlarıTebliği No: 32

14.03.2014 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair KarardaDeğişiklik Yapılması Hakkında Karar

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)GVK Md.89

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)GVK Geç.MD.76

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)1163/4 Md.

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)1163/ Geç.Md.5

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)65 Yaşını Doldurmuş MuhtaçGüçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına AylıkBağlanması Hakkında Kanun

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Belediye Gelirleri Kanunu 2464/96 Md

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Belediye Gelirleri Kanunu 2464/ Geç.Md.7

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Karayolları Trafik Kanunu 2918s.Kn.

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Organize San.Böl.Kn.Md.1: Amaç

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Belediye Kanunu

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca BelirlenenÇeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

10.03.2014 SGK Genelge 2014/5

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Kurumlar Vergisi Kn.Md.10:Diğer indirimler

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Sermaye Piyasası Kanunu 6362

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)

10.03.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)

01.03.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca BelirlenenÇeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ

01.03.2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6527

27.02.2014 17688 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanun 6525

28.02.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’DeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.02.2014 Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi(Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) HakkındaTebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS36) Hakkında Tebliğ

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye MuhasebeStandardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) 4734/3 Md:İstisnalar

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) 4734/8 Md. Eşik Değerler

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) 4734/13.Md.İhale İlan Süreleri ve Kuralları

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) 4734/21.Md.Pazarlık Usulü

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) 4734 22.Md.Doğrudan Temin

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) 4734/53.Md.Kamu İhale Kurumu

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) 4734/62.Md.İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) İşveren Uygulama Tebliği

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

20.02.2014 (Değişiklikler İşlenmiştir) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)

19.02.2014 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.02.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)

19.02.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’DeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.02.2014 Danıştay Kararı 2009/115

18.02.2014 Kamu Gözetim Kurul Kararı

18/2/2014 5827|Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 286)

14/2/2014 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ TürkiyeDenetim Standartları Tebliği No: 28/94

14/2/2014 Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda KurşunKadmiyumCivaİnorganik Kalay3-Monokloropropan 12-Diol Ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon SeviyelerininResmi Kontrolü İçin Numune AlmaNumune Hazırlama Ve Analiz Metodu KriterleriTebliği (Tebliğ No: 2014/2)

14/2/2014 Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği(Tebliğ No: 2014/3)

14/2/2014 İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14/2/2014 Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

12/2/2014 Geçici Vergi Beyanname sresi uzatıldı GVK Sirküler/94

11/2/2014 Vergi Ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal RaporlamaStandardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)

11/2/2014 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No:15

11/2/2014 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye MuhasebeStandardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ Sıra No: 16

11/2/2014 Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği

04/2/2014 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları TebliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31/1/2014 Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ TürkiyeDenetim Standartları Tebliği No: 29

30/1/2014 Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ

30/1/2014 Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2014/1)

29/1/2014 Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 26

29/1/2014 İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim StandartlarıTebliği No: 23

29/1/2014 İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında TebliğTürkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19

29/1/2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği(Seri: VINo: 24)

29/1/2014 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)

29/1/2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları HakkındaYönetmelik

29/1/2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Çek Defterlerinin Baski ŞeklineBankaların Hamile Ödemekle YükümlüOlduğu Miktar İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı KararlarınınBildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

29/1/2014 (Değişiklikler İşlenmiştir)Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim VeLimited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret SiciliKayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

25/1/2014 Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim VeLimited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret SiciliKayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24/1/2014 Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin Veİlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ TürkiyeDenetim Standartları Tebliği No: 22

24/1/2014 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434)

İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye DenetimStandartları Tebliği No: 25

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)

Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel DurumlarTebliği (II-15.2)

Kâr Payı Tebliği (II-19.1)

Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a)

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği(Seri:VıNo:24)’Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III.48.4)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/4)